ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ ประจำปี 2562

190129

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2562 ณ อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อฝึกทักษะทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอัมราณ หะยีแวนาแว โทรศัพท์  073-333733 และสมัครที่ https://goo.gl/forms/RCIRJ16w2I81tKms1  สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

Download โครงการและกำหนดการ