• ข่าวทั่วไป
  • ประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ตำแหน่งงาน
  • ทุนการศึกษา
  • ข่าวสารงานวิจัย
  • ข่าวสอบราคา
  • ข่าวค่ายโอลิมปิกวิชาการ

SAT SMART & FUN 2019

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา งานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการสำหรับนักศึกษาของคณะ SAT SMART & FUN ซึ่งเป็นการแข่งขัน 4 หมวดวิชา.....

Read more

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับโลห์เกียรติคุณ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม.....

Read more

ยุวน้อย ตามรอยนก

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี จัดกิจกรรม ค่ายป่าชายเลน ตอน"ยุวน้อยตามรอยนก".....

Read more

วทท. เดินทางเยือนสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะฯ ได้เข้าไปเยี่ยมบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด อ.สิงหนคร จ.สงขลา และบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นโครงการ Stakeholders.....

Read more